puolimas

puolimas
puolìmas sm. (2), púolimas (1) K, Kv, Krš 1. H, Rpulti 1: Patinka tas svaigus puolimas žemyn . Kaip vaizdingai nusakomas uodo puolimas iš ąžuolėlio! . 2.pulti 6: Visas gyvenimas buvo vienas puolimas V.Kudir. 3.pulti 16: Šįrytais kas to šunies púolimas! KlvrŽ. Puolimas ir gynimasis prasidėjo iš visų jėgų A.Vien. Staigus apgultųjų puolìmas 81. Púolimu ejo par pruntą, ir užmušo Krš. | Čia skaitos medaus puolìmas (atėmimas), tai jos kerta mirtinai Jrb. ║ Toks uodų puolìmas, toks puolìmas: turi būti, prieš oro permainą Grž. Puolìmas tų musų baisus! Vkš. Pasiutęs bimbalų púolimas Klk. 4.pulti 17: Tas púolimas teisme nėkas nėr, teisė[ja]s mato Rdn. 5.pulti 19: Koks buvo púolimas pri darbų, koks plėšymos! Krš. Rokišky, sako, bruknių yra, tai kad puolìmas! Slm. Kiek pasiilsėjusiu, vėl paleidov žirkles ir tuo puolimu atpuolėv į Palangą S.Čiurl. | Baisus buvo puolimas an vaikių Šv. 6. N suklupimas, pralaimėjimas: Jis puolė, ale jo puolimas garbingas Ns1842,2. Jeib neprieteliai mano nesilinksmintų iš puolimo mano 530.
◊ į ãparas puolìmas maldavimas: Nieko nebepadėjo nė púolimas į ãparas Slnt.
\ puolimas; antpuolimas; apipuolimas; atpuolimas; įpuolimas; išpuolimas; nupuolimas; papuolimas; parpuolimas; prapuolimas; pripuolimas; supuolimas; užpuolimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • puolimas — statusas T sritis Gynyba atitikmenys: angl. assault pranc. assaut ryšiai: žiūrėk – jūrų desanto puolimas …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • puolimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Aktyvūs sportininko (pvz., dvikovininko, stalo tenisininko) veiksmai, kuriais stengiamasi įgyti pranašumą prieš varžovą. atitikmenys: angl. attack vok. Angriff, m rus. нападение …   Sporto terminų žodynas

  • puolimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fechtuotojo bandymas įdurti (įkirsti), neatsižvelgiant į taktinį pirmumą ir laiko skirtumą tarp atliekamų veiksmų. atitikmenys: angl. attack vok. Angriff, m rus. нападение …   Sporto terminų žodynas

  • puolimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidimo fazė, kurioje individualiais arba kolektyviniais veiksmais, geriausiai panaudojant kiekvieno žaidėjo gebėjimus susidariusiomis sąlygomis, siekiama užsibrėžto tikslo: pasiekti įvartį,… …   Sporto terminų žodynas

  • puolimas į sparną — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Puolamasis manevras į priešo sparną. atitikmenys: angl. flanking attack pranc. attaque de flanc ryšiai: dar žiūrėk – ataka į frontą …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • puolimas — puoli̇̀mas dkt. Kaip vaizdi̇̀ngai nusãkomas úodo puoli̇̀mas iš ąžuolė̃lio! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • artilerinis puolimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė artilerijos kovos veiksmų forma puolamojoje operacijoje (mūšyje); nuolatinė pėstininkų ir tankų artilerinė parama visuose puolimo etapuose. Artilerinis puolimas pirmą kartą buvo panaudotas II… …   Artilerijos terminų žodynas

  • sulaikomasis puolimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Puolimas, kurio tikslas – sulaikyti priešą jo pozicijose, nuslėpti tikrąją pagrindinio puolimo vietą, neleisti sustiprinti padalinius pagrindinio puolimo kryptimi ir(ar) priversti panaudoti savo rezervus… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nukreipiamasis puolimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Puolimas, kai pajėgos puola arba grasina pulti objektą, kuris nėra pagrindinis, kad atitrauktų priešą nuo pagrindinio ginamo objekto. atitikmenys: angl. diversionary attack pranc. attaque de diversion ryšiai:… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pagrindinis puolimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Puolimas, nukreiptas prieš svarbiausią operacijos ar mūšio objektą. atitikmenys: angl. main attack pranc. attaque principale …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”